Reklam
AMASYA GÖRÜŞMELERİ 20/22 Haziran 1919
- Görüşmenin nedeni: Damat Ferit’in istifasından sonra kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin uzlaşmacı bir politika izlemesi.
- Görüşmeye Temsil Heyeti adına M. Kemal, İst. Hük.’i adına Bahriye Nazırı Salih Paşa katıldı.

Alınan Kararlar:

1. Meclisin açılması için milletvekilliği seçimleri serbestçe ve müdahalesiz yapılmalıdır.
2. Sivas Kongresi kararları meclise sunulması şartıyla kabul edilmelidir.
3. Azınlıklara siyasî, sosyal ve ekonomik dengeleri bozucu ayrıcalıklar tanınmamalıdır.
4. Temsil Heyeti İst. Hük. tarafından tanınmalıdır.
5. Temsil Heyeti’nin izni alınmadan İtilâf devletleri ile herhangi bir ant. yapılmamalıdır.

Önemi:

1. İst. Hük. Temsil Heyeti’ni resmen tanımıştır.
2. Bu protokol İst. Hük. sunulmuş ancak kabul edilmemiştir.
3. Sadece Mebusan Meclisi’nin açılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.
4. Ulusal direnişin göz ardı edilemeyeceği anlaşılmıştır.
 
Bugün7212
Dün5809
Bu Ay136455
Toplam7432912
Şu anda 133 konuk çevrimiçi