Reklam
ZARARLI CEMİYETLER
ZARARLI CEMİYETLER
a) Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler

Özellikleri:

1. Osmanlı Devleti’nin parçalanması için faaliyet göstermişlerdir.
2. Bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır.
3. İtilâf devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
4. Bulundukları bölgelerde işgallere zemin hazırlamışlardır.

Mavri Mira Cemiyeti
- Rumlar tarafından kuruldu. Amacı Megola İdea’yı gerçekleştirerek büyük Yunanistan’ı kurmaktı.
- İstanbul’daki Rum Patrikhanesi tarafından organize edildi.

Etnik-i Eterya

- Rumların yaşadığı bütün toprakların Yunanistan’a katılması için çalıştı.
Pontus Rum Cemiyeti

- Amacı Trabzon ve çevresinde bir Rum devleti kurmaktır.

Kardos Cemiyeti

- Anadolu’ya gönüllü Rum nüfusu taşıyan bir cemiyettir.

Taşnak ve Hınçak Komitaları

- Ermeniler tarafından kurulan bu cemiyetlerin amacı Doğu Anadolu ve Çukurova’da bir Ermeni devleti kurmaktır.

Alyans İsralit ve Makabi Cemiyeti

- Yahudiler tarafından kurulan bu cemiyetin amacı orta doğuda bağımsız bir Yahudi devleti kurmaktır.

b) Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Özellikleri:

1. Müslümanlar tarafından kuruldu.
2. İşgallerin kolaylaşmasına neden oldu.
3. Ulusal direnişe karşı faaliyet yürütmüşlerdir.
4. İtilâf devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
5. Saltanat ve hilafet yanlısıdırlar.

Sulh Ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

- Kurtuluşun padişaha bağlı kalmakla sağlanacağını savunan kişiler tarafından kuruldu.
- Hürriyet ve İtilâf Fırkası ile birlikte hareket etmişlerdir.

İslam Teali Cemiyeti

- Anadolu’daki ulusal direnişe karşı olan bu cemiyet, halifelik yanlısı bir politika izlemiştir.

Kürt Teali Cemiyeti

- Wilson İlkelerine dayanarak D.Anadolu’da bağımsız bir Kürdistan kurmayı amaçlamıştır.

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

- Milli mücadeleye karşı çıkıp İngiliz mandacılığını savunmuşlardır.

Wilson İlkeleri Cemiyeti

- Amerikan mandacılığını savunmuşlardır.
 
Bugün2967
Dün3053
Bu Ay39361
Toplam7970677
Şu anda 28 konuk çevrimiçi