Reklam
DURAKLAMANIN NEDENLERİ

. İÇ NEDENLER
a- Merkezi Yönetimin Bozulması
- Başa geçen padişahların küçük yaşta ve yetersiz olmaları.
- Şehzadelerin sancaklarda valilik yapmamaları.
- Padişahların ordu ile birlikte sefere çıkmamaları.
- Başa geçen devlet adamlarının yetersizliği.
- Devlet kademelerine rüşvetle, yetersiz kişilerin alınması

b- Devlet Ve Toplum Yapısının Bozulması
- Farklı din, dil ve ırktan insanları bir arada bulunduran Osmanlı Devleti’nin zamanla adli ve ekonomik sorunlar nedeniyle bu unsurların çözülmeye uğraması.
- Gayri Müslimlerin isyanlar çıkararak devletten ayrılmak istemesi.

c- Askeriyenin Bozulması
- Devşirme sisteminin bozulması ile yeniçeri ocağının yapısı sarsılması.
- Tımar sistemini bozulması.

d- Maliyenin Bozulması
- Kaybedilen savaşlarla ganimetlerin de azalması.
- Tımar sistemin bozulmasıyla vergilerin alınamaması.
- Gümrük gelirlerinin azalması.
- Gelirler azaldığı halde saray harcamaları ve israfın artması.
- Uzayan savaşların savaş giderlerini arttırması.

e- Eğitim Sistemin Bozulması
- Medrese dışından kişilerin müderris olarak medreselere atanması.
- Beşik Ulemalığı sistemin getirilmesi.
- Eğitimde fen ilimlerine verilen önemin azalması


 
Bugün2245
Dün5809
Bu Ay131488
Toplam7427945
Şu anda 96 konuk çevrimiçi